Danh mục sản phẩm

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp, thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký thay đổi đó theo trình tự, thủ tục luật định.

Các trường hợp sửa đổi giấy phép ĐKKD thông thường như là:

 • Thay đổi trụ sở công ty
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu, chức danh người đại diện
 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh (thêm/bớt)
 • Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm)
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh
 • Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký);

sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh


Hồ sơ và thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng)
 • Giấy ủy quyền;
 • Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;


Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh -

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh
lên đầu trang