HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY

-Tên công ty: theo qui định tại Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp, Điều 13 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì:

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.

(Tham khảo thêm Bảng chữ cái tiếng Việt trong Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Điều 14, 15, 16 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp để tìm hiểu quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn )

Lưu ý: Cơ quan Đăng ký kinh doanh có quyền quyết định cuối cùng về đặt tên doanh nghiệp.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có làm thay đổi thông tin trên mẫu dấu), doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký mẫu dấu theo quy định tại Thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức.

Có thể liên hệ Công an thành phố số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến con dấu.

You can leave a response, or trackback from your own site.
hotline