Danh mục sản phẩm

 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

 

 1. Thông báo lập Chi nhánh hoặc Thông báo lập Văn phòng đại diện
 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của:
 • Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1TV.
 • Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2TV trở lên.
 • Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
 • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;
 • Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần ;
 •  


Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty -

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty
lên đầu trang