Danh mục sản phẩm

Nhắc đến kinh doanh thì ông cha ta từ lâu đã có câu :” Phi thương bất phú” có nghĩa là không kinh doanh, buôn bán thì sẽ khó mà giàu. Chính vì thế mà có lẽ hễ bất kì ai có điều kiện để kinh doanh đều muốn tự mở cho mình một cửa hàng hay công ty để kinh doanh sinh lợi nhuận. Thế nhưng, luật pháp Việt Nam thì cán bộ, công nhân viên chức nhà nước thì không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Muốn hiểu kỹ hơn về luật này, hãy cùng Tư Vấn Tài Chính Thắng Lợi tìm hiểu về quy định liên quan này nhé.

Theo điểm b, khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp bao gồm : “các bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức".

Điều 20 Luật Cán bộ công chức ,điểm b Khoản 1 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng có quy định không chỉ cán bộ, công chức, mà cả viên chức nhà nước cũng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp: " Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;"

Theo Luật Cán bộ công chức: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Theo luật viên chức: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Pháp luật Việt Nam không cho phép những người thuộc cán bộ công nhân viên chức nhà nước không được thành lập doanh nghiệp. Chỉ khi bạn không phải là những đối tượng nói trên thì mới được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp của chính mình.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

 Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không? -

Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không?

Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không?

Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không?

Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không?
Người làm nhà nước có đứng ra thành lập công ty được không?
lên đầu trang