Danh mục sản phẩm

I. CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Công ty Cổ Phần là gì?
- Công ty Cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó: cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 người và tối đa không giới hạn số lượng cổ đông tham gia góp vốn.
* Các tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập và quản lý công ty Cổ Phần:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân dân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan thuộc quân đội, công an nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
- Người chưa đủ tuổi thành viên hay người bị hạn chế hoặc không có đủ hành vi dân sự.
- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị nhà nước cấm hành nghề kinh doanh.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

 


* Ưu điểm:
Công ty Cổ Phần có tư cách pháp nhân, nhiều tổ chức và cá nhân góp vốn cùng kinh doanh. Cơ cấu của công ty Cổ Phần hết sức linh động tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
- Chế độ trách nhiệm của công ty Cổ Phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trong số vốn góp vào công ty được tính trên số cổ phần có trong tay nên mức độ rủi do sẽ thấp.
- Đặc điểm riêng của công ty Cổ Phần là có thể dễ dàng huy động một số vốn lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
- Đối tượng tham gia vào công ty Cổ Phần rất rộng, ngay cả cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ Phần.

Nhược điểm:
- Do số lượng các cổ đông, người tham gia rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích vì thế việc quản lý công ty Cổ Phần rất phức tạp.
- Việc thành lập công ty Cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình khác do số lượng cổ đông lớn cho nên bị ràng buột chặt chẽ bởi các quy định pháp luật.
- Quyền kiểm soát công ty nằm trong tay người nắm giữ nhiều cổ phần nhất.

Vốn điều lệ của công ty Cổ Phần:
- Không quy định cụ thể vốn điều lệ nhất định để thành lập công ty Cổ Phần trừ một số ngành nghề đặc biệt như dịch vụ bảo vệ, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, ... Nhà nước có quy định vốn điều lệ cụ thể riêng.
- Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán.
- Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doonh nghiệp.
- Công ty Cổ Phần hoạt động tối thiểu 2 năm mới được quyền giảm vốn điều lệ đã đăng ký.

 

II. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN) là gì?
- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- DNTN chịu trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác, đối tác của DNTN ít chịu sự ràng buột chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.
- DNTN không có tư cách pháp nhân, nên mức độ rủi ro cao cho chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp.
*Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không được quyền thành lập và quản lý DNTN tại Việt Nam:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cán bộ, công chức theo qui định của pháp luật, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội, công an nhân sử dụng dụng tài sản nhà nước để thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
- Người chưa đủ tuổi vị thành niên, người bị hạn chế hoặc không đủ hành vi dân sự.
- Người đang chấp hành hình phạt tù, phạt án treo hoặc đang bị nhà nước cấm hành nghề kinh doanh.* Vốn điều lệ thành lập DNTN:
- Không quy định cụ thể vốn điều lệ nhất định để thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân, trừ một số ngành nghề đặc biệt theo qui định của pháp luật... Nhà nước có quy định vốn điều lệ cụ thể riêng.
- Vốn điều lệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân được quy định cụ thể theo bộ luật Doanh Nghiệp.

Quý Khách có nhu cầu thành lập công ty vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THẮNG LỢI
Điện thoại: 0978 483 179 - 0902 257 839 (Ms. Lan)
Đ/c Bình Dương: 21H/10 Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương
Đ/c Đồng Nai: KDC. Bửu Long, P. Bửu Long. Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Đ/c Hồ Chí Minh: 6/4/1 Đường Ụ Ghe, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0978 483 179 - 0902 257 839 (Ms. Lan)
Website:  dichvuthanhlapdoanhnghiep.vn
Email:  info@dichvuthanhlapdoanhnghiep.vnSự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân -

Sự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân
Sự khác nhau giữa hai loại hình Công ty Cổ Phần và Doanh Nghiệp Tư Nhân
lên đầu trang